www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Đêm Trao Kỷ Niệm (Bảo Khánh)

 
$8.95
TNCD539
In stock
+

TNCD 539 | BẢO KHÁNH | Đêm Trao Kỷ Niệm 
1. Có Thế Thôi 
2. Thiệp Hồng Báo Tin 
3. Đập Vỡ Cây Đàn 
4. Mất Nhau Rồi 
5. Sương Trắng Miền Quê Ngoại 
6. Đêm Trao Kỷ Niệm 
7. Cay Đắng Bờ Môi 
8. Lặng Thầm 
9. Về Đâu Mái Tóc Người Thương 
10. Biển Mặn 
11. Mỗi Mùa Xuân Về Lại Thêm Một Lần Dối Mẹ