www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Cuộc Tình Đã Mất (Đình Bảo)

Đình Bảo - Cuộc Tình Đã Mất
 
$8.95
TNCD 558
Out of stock

Đình Bảo - Cuộc Tình Đã Mất

1. Tiếng Mưa Đêm
2. Sa Mạc Tình Yêu
3. Cuộc Tình Đã Mất
4. Buồn Vương Màu Áo
5. Chia Tay Tình Đầu
6. Con Gió Thoảng
7. Tuyết Rơi Mùa Hè
8. Cho Người Tình Lỡ
9. Nỗi Đau Muộn Màng
10. Thuở Ấy Có Em