www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Chuyến Xe Ba Người (Chế Linh, Thanh Tuyền, Phượng Mai)

 
$8.95
TNCD022
Out of stock
01 Ngày vui qua mau - Chế Linh
02 Chiều cuối tuần - Phượng Mai
03 Chiều biên khu - Thanh Tuyền
04 Tình vỗ cánh bay - Chế Linh
05 Thuở chúng mình yêu nhau - Phượng Mai
06 Dòng lệ - Thanh Tuyền
07 Chuyến xe ba người - Chế Linh
08 Phố đêm - Phượng Mai
09 Cay đắng tình đời - Thanh Tuyền
10 Mưa khuya - Phượng Mai
11 Lời lữ khách - Chế Linh
12 Bông cỏ may - Phượng Mai