www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Top Hits 64 - Sài Gòn, Sài Gòn

 
$8.95
TNCD541
In stock
+

FEATURING SONGS FROM PARIS BY NIGHT 111 "S"

SÀI GÒN, SÀI GÒN
RELEASING OCTOBER 2, 2014
 

1. Sài Gòn, Sài Gòn - Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng,
Anh Tú, Ánh Minh, Kỳ Phương Uyên, Như Loan,
Tóc Tiên, Diễm Sương, Lam Anh 
2. Sợi Nhớ - Mai Tiến Dũng & Tóc Tiên
3. Sân Khấu Cuộc Đời - Như Loan & Trịnh Lam
4. Sexy, Sexy - Anh Tú
5. Vì Sao Ta Yêu Nhau - Quỳnh Vi & Lương Tùng Quang
6. Khói Sương Mong Manh - Lam Anh & Bằng Kiều
7. Đời Ca Sĩ - Ánh Minh
8. Anh Muốn Em Sống Sao - Minh Tuyết
9. LK Sa Mạc Tình Yêu & Giấc Mơ Sa Mạc -
Diễm Sương & Don Hồ
10. Say Tình - Kỳ Phương Uyên
11. Tiền - Justin Nguyễn