www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Quang Lê)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
TNCD516
Out of stock

TNCD 516 - QUANG LÊ 
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
 

1. Lời Tình Viết Vội 
2. Ngày Sau Sẽ Ra Sao 
3. Sầu Tím Thiệp Hồng (hát với Lê Quyên) 
4. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng 
5. Chuyện Tình Hoa Mười Giờ 
6. Nhà Anh Nhà Em (hát với Mai Thiên Vân) 
7. Thiệp Hồng Báo Tin 
8. Tiễn Người Đi 
9. Tôi Vẫn Nhớ (hát với Quỳnh Dung) 
10. Biệt Kinh Kỳ