www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Chuyện Cười Paris By Night (2 CD)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
TCD_NCD - ChuyenCuoiPBN
In stock
+

Chuyện Cười PARIS BY NIGHT 
The top-selling comedy DVD 
featuring Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên 
now arrives in CD form (2 CD Disc)
 
 
CD DISC 1 
1. Phần Mở Đầu 
2. Nếu Có Yêu Tôi 
3. Nguyễn Ngọc Ngạn: Kể Chuyện Cười 
4. Kỳ Duyên: Kể Chuyện Cười 
5. Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên: Chuyện Cười Theo Thể Loại 
6. Miền Tây Quê Tôi - Hương Thủy 

CD DISC 2 
1. Nguyễn Ngọc Ngạn: Kể Chuyện Cười 
2. Kỳ Duyên: Kể Chuyện Cười 
3. Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên: Chuyện Có Thật 
4. Tiễn Người Đi - Quang Lê 
5. Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên - Chuyện cười trong PBN 
6. Nỗi Lòng - Tuấn Ngọc 
7. Riêng Một Góc Trời - Nguyễn Ngọc Ngạn & Tuấn Ngọc