www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Cho Vừa Lòng Em

CHO VỪA LÒNG EM
(Những ca khúc trích từ Paris By Night 119 - Nhạc Vàng Muôn Thuở)

1. Cho Vừa Lòng Em - Hoài Lâm

2. Đồng Cảnh Ngộ - Như Quỳnh & Trường Vũ

3. Đừng Nhắc Chuyện Lòng - Tuấn Vũ & Hạ Vy

4. Bỏ Phố Lên Rừng - Phi Nhung

5. LK Hãy Quen Nhau & Ngày Buồn - Châu Ngọc Hà & Mai Quốc Huy

6. LK Chúng Minh Ba Đứa & Chiều Thương Đô Thị - Ngọc Ngữ, Tuấn Quỳnh, Khánh Lâm

7. LK Trăm Nhớ Ngàn Thương & Tình Bơ Vơ - Thái Châu & Mai Thiên Vân

8. Ru Nắng - Hương Thủy

 
$8.95
TNCD575
In stock
+

CHO VỪA LÒNG EM
(Những ca khúc trích từ Paris By Night 119 - Nhạc Vàng Muôn Thuở)

1. Cho Vừa Lòng Em - Hoài Lâm

2. Đồng Cảnh Ngộ - Như Quỳnh & Trường Vũ

3. Đừng Nhắc Chuyện Lòng - Tuấn Vũ & Hạ Vy

4. Bỏ Phố Lên Rừng - Phi Nhung

5. LK Hãy Quen Nhau & Ngày Buồn - Châu Ngọc Hà & Mai Quốc Huy

6. LK Chúng Minh Ba Đứa & Chiều Thương Đô Thị - Ngọc Ngữ, Tuấn Quỳnh, Khánh Lâm

7. LK Trăm Nhớ Ngàn Thương & Tình Bơ Vơ - Thái Châu & Mai Thiên Vân

8. Ru Nắng - Hương Thủy