www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Chờ Những Đông Về (Hồng Nhân)

 
$8.95
CD_HN 001
In stock
+

HỒNG NHÂN ALBUM VOL. 1 
CHỜ NHỮNG ĐÔNG VỀ
 
(Hồng Nhân was a Top 6 Contestant in VSTAR - Season 2) 

1. Niệm Khúc Cuối 
2. Biển Cạn 
3. Xin Còn Gọi Tên Nhau 
4. Thu Hát Cho Người 
5. Vì Đó Là Em 
6. Chờ Những Đông Về 
7. Chiếc Lá Thu Phai 
8. Đêm Nhớ Về Sài Gòn 
9. Rồi Mai Tôi Đưa Em 
10. Anh Vẫn Biết