www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Cánh Gió (Đình Bảo)

 
$8.95
CD_DB-02
Out of stock

ĐÌNH BẢO | Cánh Gió 
1. Xin Còn Gọi Tên Nhau 
2. Tình Khúc Cho Em 
3. Chuyện Tình Không Suy Tư 
4. Riêng Một Góc Trời 
5. Dư Âm 
6. Mắt Biếc 
7. Mùa Thu Cho Em 
8. Giọt Nước Mắt Ngà 
9. Mưa Chiều Kỷ Niệm