www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Bí Kíp Võ Công

 
$14.95
Dvdcomedybkvc001
In stock
+
Bí Kíp Võ Công
Cười Với Việt Hương & Hoài Tâm

Diễn Viên:
Việt Hương, Hoài Tâm, Chí Tài, Tiết Cương, Hòa Hiệp, Thanh Vân, Minh Đức, bé Nhật Huy, bé Hòa Bình, bé Mỹ Sang

1. Nói Láy
2. Cam Thảo
3. Xem Tranh
4. Luật Nhà Quê
5. Gọi Hồn
6. Phòng Khám Nhà Khoa
7. Bí Kíp Võ Công