www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Bến Đợi

 
$14.95
DVD_Ben Doi
In stock
+

DVD Cải Lương

BẾN ĐỢI
 
Soạn Giả: Hoàng Song Việt
Đạo Diễn: Hoàng Tuấn Cường
 
Mạnh Quỳnh
Mai Thiên Vân
Hương Thuỷ
Phi Nhung
Ngọc Đáng
Tuấn Hùng
Duy Trường
Hoài Tâm
Quỳnh Dung
NDS
Lâm Mỹ Vân