www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Nếu Biết Tình Yêu

 
$8.95
TNCD562
In stock
+

TNCD 562 "Nếu Biết Tình Yêu"
(những ca khúc được trích từ DVD Paris By Night 115: Asian Beauty)

1. Trộm Nhìn Nhau - Hoài Lâm
2. Mãi Tìm Nhau - Quang Lê & Mai Thiên Vân
3. Nếu Biết Tình Yêu - Ngọc Ngữ & Hoàng Nhung
4. LK Em Về Miệt Thứ & Em Đi Trên Cỏ Non - Hương Lan, Như Quỳnh, Tâm Đoan, Mai Thiên Vân, Hạ Vy
5. Ngày Mai Trời Lại Sáng - Như Quỳnh & Tâm Đoan
6. Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi - Thái Châu & Hương Thủy
7. Trao Nhau Nhẫn Cưới - Hạ Vy & Tuấn Quỳnh
8. Kẻ Đau Tình - Bảo Khánh
9. LK Rumba - Hoàng Nhung & Ngọc Ngữ
**Hoa Sứ Nhà Nàng 
**Xin Thời Gian Qua Mau
**Nó Và Tôi 
**Trộm Nhìn Nhau 
**Chuyện Ba Mùa Mưa