www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

Love (Ánh Minh)

ÁNH MINH - LOVE

1. Love
2. Last Drop
3. Falling
4. Chia Tay Chiều Đông
5. Yesterday
6. Dù Sao
7. Đời Ca Sĩ
8. Vẻ Đẹp Ngàn Năm (hát Lương Tùng Quang)
9. Phép Màu
10. Em Sẽ Hát
11. Tôi Là Người Việt Nam

 
$8.95
Anh MInh CD Love
Out of stock

ÁNH MINH - LOVE

1. Love
2. Last Drop
3. Falling
4. Chia Tay Chiều Đông
5. Yesterday
6. Dù Sao
7. Đời Ca Sĩ
8. Vẻ Đẹp Ngàn Năm (hát với Lương Tùng Quang)
9. Phép Màu
10. Em Sẽ Hát
11. Tôi Là Người Việt Nam