www.thuyngashop.com

Retail Store:  9295 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683           Phone:  (714) 894-5811

  • Save 10%

Ai Cho Tôi Tình Yêu (Quang Lê & Nguyên Lê)

List price: $9.95  
$8.95
You save: $1.00 (10%)
CD_QL003
Out of stock

01. LK Mưa Nửa Đêm & Ai Cho Tôi Tình Yêu (Quang Lê & Nguyên Lê) 
02. Sương Lạnh Chiều Đông (Nguyên Lê) 
03. Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Quang Lê) 
04. Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Nguyên Lê) 
05. Hai Lối Mộng (Quang Lê) 
06. Định Mệnh (Nguyên Lê) 
07. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Quang Lê) 
08. Thói Đời (Quang Lê & Nguyên Lê) 
09. Về Quê Ngoại (Quang Lê) 
10. Thương Về Cố Đô (Nguyên Lê)