Xin Vâng (Đình Bảo)

XIN VÂNG - ĐÌNH BẢO

1. Ánh Sáng Và Bóng Tối

2. Giờ Đây Êm Ái

3. Mẹ Sầu Bi

4. Con Nay Trở Về

5. Mẹ Đứng Đó

6. Nguồn Ân Bao La

7. Xin Vâng

8. Phó Thác

9. Lời Vọng Tình Yêu

10. Hãy Thắp Sáng Lên
 
$8.95
Dinh Bao Xin Vang
In stock
+
Add to wish list

XIN VÂNG - ĐÌNH BẢO

1. Ánh Sáng Và Bóng Tối

2. Giờ Đây Êm Ái

3. Mẹ Sầu Bi

4. Con Nay Trở Về

5. Mẹ Đứng Đó

6. Nguồn Ân Bao La

7. Xin Vâng

8. Phó Thác

9. Lời Vọng Tình Yêu

10. Hãy Thắp Sáng Lên