Why

CHUYỆN BÂY GIỜ ĐÃ MUỘN

(Trích Từ Paris By Night 123 - Ảo Ảnh)

1. Có Cũng Như Không - Minh Tuyết
2. Chuyện Bây Giờ Đã Muộn - Khải Đăng
3. Đêm Lạnh - Lam Anh & Lương Tùng Quang
4. Why - Như Ý
5. Nhạc Tình Đêm Mưa - Hà Thanh Xuân
6. Muốn Nghe Từ Em Nói - Dương Triệu Vũ
7. Cơn Mưa Trong Đời - Như Loan
8. Hoang Vắng - Quỳnh Vi & Kỳ Phương Uyên
9. Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới - Don Hồ
10. Nước Mắt - Diễm Sương
11. Yêu Nhau Ngày Hôm Nay Thôi - Hoàng Mỹ An

 
$8.95
TNCD 590
In stock
+
Add to wish list

CHUYỆN BÂY GIỜ ĐÃ MUỘN

(Trích Từ Paris By Night 123 - Ảo Ảnh)

1. Có Cũng Như Không - Minh Tuyết
2. Chuyện Bây Giờ Đã Muộn - Khải Đăng
3. Đêm Lạnh - Lam Anh & Lương Tùng Quang
4. Why - Như Ý
5. Nhạc Tình Đêm Mưa - Hà Thanh Xuân
6. Muốn Nghe Từ Em Nói - Dương Triệu Vũ
7. Cơn Mưa Trong Đời - Như Loan
8. Hoang Vắng - Quỳnh Vi & Kỳ Phương Uyên
9. Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới - Don Hồ
10. Nước Mắt - Diễm Sương
11. Yêu Nhau Ngày Hôm Nay Thôi - Hoàng Mỹ An