Loading...

View larger image

Tân Cổ Giao Duyên 2 (Manh Quỳnh & Phi Nhung)

CODE: #TNCD288


List price: $10.00  

Price: $8.95

You save: $1.05 (11%)
-11%

Out of stock

01. Tân Cổ : Hai Đứa Giân Nhau - Phi Nhung, Manh Quỳnh 
02. Ru Lai Câu Hò - Phi Nhung
03. Tân Cổ : Trường Cũ Tình Xưa - Phi Nhung, Manh Quỳnh
04. Chiều Mưa Lũ - Manh Quỳnh
05. Tân Cổ : Đừng Nói Xa Nhau - Phi Nhung, Manh Quỳnh
06. Nhớ Em Câu Hát Đưa Đò - Phi Nhung
07. Tân Cổ : Phân Nghèo - Phi Nhung, Manh Quỳnh
08. Chôm Chôm Lý Qua Phà - Manh Quỳnh
09. Tình Cha - Manh Quỳnh

http://1diachi.com