www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.    WESTMINSTER    CA 92683      TEL: (714) 891-5665

Say Đi (Hồ Lệ Thu)

 
$8.95
CD_HLT-Say Di
In stock
+

HỒ LỆ THU | Say Đi 
1. Nếu Ngày Ấy
2. Tình Yêu Đó 
3. Lời Gian Dối 
4. Say Đi 
5. Đừng Tìm Nhau Chi 
6. Chờ 
7. Khô Rồi Giọt Nước Mắt 
8. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang

Bonus Music
1. Chờ
2. Say