Loading...
Cart is empty   Cart is empty
Sign in or Register

View larger image

Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Quang Lê & Mai Thiên Vân)

CODE: #TNCD487


List price:
$10.00
 

Price:

$8.95

You save:
$1.05
 (11%)
-11%

In stock

1. Múc Ánh Trăng Vàng (Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
2. Cõi Nhớ 
(Quang Lê) 
3. Chờ Người 
(Mai Thiên Vân) 
4. Duyên Kiếp 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
5. Mình Chẳng Nợ Nhau 
(Mai Thiên Vân) 
6. Áo Cưới Màu Hoa Cà 
(Quang Lê) 
7. Tôi Yêu Người, Tôi Xa Người 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
8. Đau Xót Lý Chim Quyên 
(Mai Thiên Vân) 
9. Phải Lòng Con Gái Bến Tre 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân) 
10. Người Ni Ngoài Nớ 
(Mai Thiên Vân) 
11. Chuyện Tình Buồn Trăm Năm 
(Quang Lê, Mai Thiên Vân)