PBN DIVOS Concert (Sept 3, 2017)

 
Contact us for a price
DIVOS
In stock
TRUNG TÂM THÚY NGA HÂN HẠNH GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP THU HÌNH

PARIS BY NIGHT - LIVE IN CONCERT
 
DIVOS
 
 Sunday, September 3, 2017 
2:30pm & 7:30pm

PECHANGA RESORT & CASINO
(Temecula, CA)

 

XXXXX 

TICKET INFORMATION:
 
TRUNG TAM THUY NGA
9295 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683 
(714) 894-5811
info@thuyngashop.com
 
====

Ticket Prices:
 
VIP - $200 - $150 - $120 -
$100 - $80 - $70 - $60 - $50