PBN 123 TICKET INFO

 
Contact us for a price
PBN 123
In stock
TRUNG TÂM THÚY NGA HÂN HẠNH GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP THU HÌNH

PARIS BY NIGHT 123
 
ẢO ẢNH
Saturday, July 15, 2017 - 7:30pm

Sunday, July 16, 2017 - 1:30pm
 
PLANET HOLLYWOOD - LAS VEGAS

THE AXIS THEATER

Las Vegas, Nevada

 

XXXXX 

TICKET INFORMATION:
 
TRUNG TAM THUY NGA
9295 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683 
(714) 894-5811
info@thuyngashop.com
 
====
Once you have spoken with a ticket agent over the phone,
please email the following to: 2017thuynga@gmail.com
 
1. Driver's License
 
2. 16-digits of credit card, expiration, 3 numbers on back of card
 
3. Billing zipcode
4. Phone Number
 
5. Which show (Sat or Sun), Seat number, and ticket price
 
6. Mailing address
 
 
 
Or you may choose to send in a money order to the Thuy Nga address
 
We do not accept credit card information over the phone
 
 
Sau khi đã nói chuyện với người bán vé qua phone,
 
xin vui lòng email về 2017thuynga@gmail.com
1. Bằng Lái Xe (ID)
 
2. 16 số thẻ, ngày hết hạn thẻ, 3 số phía sau của thẻ
 
3. Địa chỉ của thẻ (zipcode)
4. Số Phone
 
5. Show nào, số ghế, và giá tiền mỗi vé
 
6. Địa chỉ nếu muốn gửi vé đến nhà 
 
 
 

 

GOLD CIRCLE

Row A: VIP

Row: B: $1000

Row C: $800

Rows D-E-F:$500

Rows: G-H-J: $350

 

VIP Booths (5 seats per booth)

Booths #3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Each seat: $300

 

VIP Booths (5 seats per booth)

Booths #1,2,13,14,15,16,27,28

Each seat: $250

 

SECTIONS 102-103-104

Rows A-B-C-D: $300

Rows E-F-G-H: $250

Rows J-K-L: $200

 

SECTIONS 101 & 105

Rows A-B-C-D: $200

Rows E-F-G-H: $150

Rows J-K-L: $108

 

====

 

SECTIONS 202 & 208

Rows A-G: $108

Row H-Q: $80

Rows R-BB: $60

 

SECTIONS 203 - 204 - 206 - 207

Rows A-G: $108

Row H-Q: $88

Rows R-BB: $78