PBN Divos (Pre-Order Release Jan 18, 2018)

PBN DIVOS
 
$19.95
PBN DIVOS
In stock
+
Add to wish list
PARIS BY NIGHT DIVOS

RELEASING ON DVD ONLY - JAN 18, 2018


CHẾ LINH
VŨ KHANH
BẰNG KIỀU
DON HỒ
QUANG DŨNG
TRẦN THÁI HÒA
ĐAN NGUYÊN
LƯƠNG TÙNG QUANG
DƯƠNG TRIỆU VŨ
THIÊN TÔN
ĐÌNH BẢO
MAI QUỐC HUY
CHÍ TÀI
HOÀI TÂM
MC: KỲ DUYÊN - Ý LAN - MINH TUYẾT
BROTHER’S BAND

(if you order additional items with this Pre-Order, this entire order will be held until PBN Divos releases)