Lâu Đài Tình Ái (Minh Tuyết & Bằng Kiều)

 
$8.95
TNCD537
Out of stock

TNCD 537 - MINH TUYẾT & BẰNG KIỀU - VOL. 3 
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI 
 
1. Lâu Đài Tình Ái - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
2. LK Mưa Chiều Kỷ Niệm & Định Mệnh - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
3. Mùa Thu Trong Mưa - Bằng Kiều 
4. Đừng Xa Em Đêm Nay - Minh Tuyết 
5. Tình Bơ Vơ - Minh Tuyết & Bằng Kiều 
6. Nếu Một Ngày - Bằng Kiều 
7. Nửa Hồn Thương Đau - Minh Tuyết 
8. Nha Trang Ngày Về - Bằng Kiều 
9. Nỗi Buồn Gác Trọ - Minh Tuyết 
10. Mùa Đông Của Anh - Minh Tuyết & Bằng Kiều