Loading...
Cart is empty   Cart is empty
Sign in or Register

Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ

CODE: #GLMVCK


List price:
$14.95
 

Price:

$12.95

You save:
$2.00
 (13%)
-13%

In stock

Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ 
Chí Tài - Hoài Linh - Việt Hương
 
 
1. Thằng Bờm Nhóm Múa ABC Kios 
2. Lời Chưa Nói Phương Thanh 
3. Kịch "Kẻ Lưu Manh Và Chàng Khờ Hoài Linh - Chí Tài 
4. Ngày Vui Qua Mau Cẩm Ly 
5. Ghét Anh Giận Anh Cẩm Ly 
6. Kịch "Ngọc Nhãn Long" Hoài Linh - Chí Tài - Việt Hương 
7. Mãi Mãi Bên Em Dương Triệu Vũ 
8. Người Về Từ Lòng Đất Dương Triệu Vũ & Vũ Đoàn Bước Nhảy 
9. Kịch "Quê Chúng Ta" Hoài Linh - Chí Tài - Thanh Hằng 
10. Kịch "Trộm" Hoài Linh - Cát Phượng - Long Đẹp Trai 
11. My Love Lý Hải & Vũ Đoàn Hoàng Thông 
12. Kịch "Số Phận" Hoài Linh - Chí Tài