Loading...
Cart is empty   Cart is empty
Sign in or Register
DVD - THE BEST OF NGỌC HẠ NHỮNG CA KHÚC CHỌN LỌC

View larger image

DVD - THE BEST OF NGỌC HẠ NHỮNG CA KHÚC CHỌN LỌC

CODE: #DVDBESTOFNGOCHA


List price:
$24.95
 

Price:

$9.95

You save:
$15.00
 (60%)
-60%

In stock

DVD - THE BEST OF NGỌC HẠ
NHỮNG CA KHÚC CHỌN LỌC

1. Không Thể Và Có Thể
2. Mái Đình Làng Biển
3. Buồn Tàn Thu
4. Ai Ra Xứ Huế (hát với Quang Lê)
5. Trăng Rơi Bên Hồ
6. Giã Từ Cố Đô
7. Nhớ Nhau
8. Tình Hoài Hương
9. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (hát với Trần Thái Hòa)
10. Mùa Xuân Của Mẹ
11. Đêm Tàn Bến Ngự
12. Non Nước Hữu Tình
13. Tình Lúa Duyên Trăng (hát với Quang Lê)
14. Bài Hát Ru Mùa Đông
15. Hà Nội Ngày Tháng Cũ
16. Đường Xưa
17. Trở Về Mái Nhà Xưa (hát với Trần Thái Hòa)
18. Dòng Sông Xanh
19. Tình Nghèo (hát với Quang Lê)