www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.  -  WESTMINSTER  -  CA 92683     (714) 891-5665

  • Save 60%

Dvd Paris By Night Karaoke 30: Về Ðây Em

List price: $24.95  
$9.95
You save: $15.00 (60%)
TNDVDKARA030
In stock
+
Dvd Paris By Night Karaoke 30: Về Ðây Em

1.Giận Hờn - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
2.Thói Ðời - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
3.Dói Trá - Lưu Bích, Nguyễn Hüng
4.Thành Phố Sương Mù - Như Quỳnh
5.Ði Về Nöi Xa - Thế Son
6.Khi Con Tim Buốt Giá - Thiên Kim
7.Vì Tôi Là Linh Mục - Don Hồ
8.Nó Và Tôi - Nguyễn Hüng, Thế Sön
9.Müa Ðêm Ðộc Hành - Don Hồ, Thế Sön
10.Liính Nghĩ Gì - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
11.Anh Muốn Nói Yêu Em - Thiên Kim, Don Hồ
12.Về Ðây Em - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
13.Như Cön Müa Ði Mãi - Lưu Bích
14.Chiều Phi Trường - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
15.Cuộc Tình Vạn Dặm - Loan Châu
16.Xin Làm Người Tình Cô Ðơn - Nguyễn Hưng
17.Cho Vụa Lòng Em - Như Quỳnh, Thế Sön
18.Nấng Sài Gòn, Nấng Paris - Trần Dức
19.Nếu Một Ngày - Nguyễn Hüng, Don Hồ, Thế Sön
20.Liên Khúc Samba - Thiên Kim, Như Quỳnh, Lưu Bích, Don Hồ, Quốc Hùng, Nguyễn Hüng, Thế Sön