DVD Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về (Pre-Order)


DVD LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
Special Guests:
Hà Trần
Lâm Nhật Tiến
Đan Nguyên
Lương Tùng Quang
Thiên Tôn
Đình Bảo
Mạnh Quân

 
DVD RELEASING ON OCTOBER 13, 2017
 
$19.95
DVD LIVE SHOW NHN
In stock
+
Add to wish list

DVD LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
Special Guests:
Hà Trần
Lâm Nhật Tiến
Đan Nguyên
Lương Tùng Quang
Thiên Tôn
Đình Bảo
Mạnh Quân

 
DVD RELEASING ON OCTOBER 20, 2017.
FREE SHIPPING for U.S. adresses only if ordered by October 23, 2017.