www.thuyngashop.com

9295 BOLSA AVE.  -  WESTMINSTER  -  CA 92683     (714) 891-5665

News

Date added: 04/17/2015 Châu Tinh Trì kiện hãng phim Huayi Brothers vì tranh chấp lợi nhuận

Châu Tinh Trì kiện hãng phim Huayi Brothers vì tranh chấp lợi nhuận

 
 
Mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì với hãng phim Huayi Brothers trở nên căng thẳng gần đây. Châu Tinh Trì đã làm thủ tục tố tụng pháp lý chống lại công ty giải trí này để đòi phần lợi nhuận của mình từ số tiền thu được của bộ phim Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện.
 
Châu Tinh Trì đã cáo buộc rằng tổng lợi nhuận của bộ phim là 1,248 tỉ Nhân dân tệ. Số tiền mà Châu Tinh Trì đã được hứa chia là 177 triệu Nhân dân tệ. Ngoài ra, hãng phim Huayi Brothers còn nợ Châu Tinh Trì một số tiền thưởng là 86,1 triệu Nhân dân tệ. Số tiền này dựa trên cơ sở của một số thỏa thuận bằng văn bản giữa Châu Tinh Trì với hãng phim này, bao gồm cả thỏa thuận miệng, rằng nếu lợi nhuận của bộ phim vượt quá 500 triệu Nhân dân tệ, Châu Tinh Trì sẽ nhận được thêm số tiền thưởng.
 
Hãng phim Huayi Brothers đã phản đối rằng các thỏa thuận đấy chưa từng được ký kết nên Châu Tinh Trì không thể đòi số tiền đó. Hãng phim này còn nói rằng nếu như có thỏa thuận thì lợi nhuận thực tế thu được từ bộ phim không hề tới 1,248 tỉ Nhân dân tệ , thậm chí không trên 500 triệu Nhân dân tệ. Nói một cách khác, Châu Tinh Trì không thể nhận được số tiền thưởng.
 
Tòa án đã quyết định dời lại ngày xét xử vụ án.
 

[HiT]