BLU-RAY Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về (Pre-Order)


BLU-RAY LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
Special Guests:
Hà Trần
Lâm Nhật Tiến
Đan Nguyên
Lương Tùng Quang
Thiên Tôn
Đình Bảo
Mạnh Quân

 
BLU-RAY RELEASING ON OCTOBER 16, 2017
 
$24.95
BR LIVE SHOW NHN
In stock
+
Add to wish list

BLU-RAY LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
Special Guests:
Hà Trần
Lâm Nhật Tiến
Đan Nguyên
Lương Tùng Quang
Thiên Tôn
Đình Bảo
Mạnh Quân

 
BLU-RAY RELEASING ON OCTOBER 20, 2017.
FREE SHIPPING for U.S. adresses only if ordered by October 23, 2017.