• Save 8%

BLU-RAY Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về


BLU-RAY LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
Special Guests:
Hà Trần
Lâm Nhật Tiến
Đan Nguyên
Lương Tùng Quang
Thiên Tôn
Đình Bảo
Mạnh Quân

 
BLU-RAY RELEASING ON OCTOBER 16, 2017
List price: $24.95  
$22.95
You save: $2.00 (8%)
BR LIVE SHOW NHN
In stock
+
Add to wish list

BLU-RAY LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
 
"KHI GIẤC MƠ VỀ"
 
MC Nguyễn Ngọc Ngạn
LIVE SHOW NGUYỄN HỒNG NHUNG
Khi Giấc Mơ Về

1. Phần Mở Đầu
2. LK Mãi Một Mình, Khóc Một Dòng Sông, Sao Vẫn Còn Mưa Rơi,
Bài Không Tên Số 4, Bài Không Tên Số 5, Khi Giấc Mơ Về - Nguyễn Hồng Chung, Thiên Tôn, Đình Bảo
3. Giới thiệu Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn
4. Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời - Nguyễn Hồng Nhung
5. Yêu Anh Như Thế Nào - Nguyễn Hồng Nhung
6. Thành Phố Buồn - Nguyễn Hồng Nhung & Lâm Nhật Tiến
7. Bài Không Tên Cuối Cùng - Nguyễn Hồng Nhung & Lâm Nhật Tiến
8. Mơ Về Anh - Nguyễn Hồng Nhung
9. Chốt Lại Em Muốn Chia Tay - Mạnh Quân
10. Hãy Quên Anh - Nguyễn Hồng Nhung & Mạnh Quân
11. Mãi Một Hình Dung - Nguyễn Hồng Nhung
12. Mình Mất Nhau Bao Giờ - Nguyễn Hồng Nhung & Lương Tùng Quang
13. Mười Năm Tình Cũ  - Đan Nguyên
14. Rong Rêu - Nguyễn Hồng Nhung & Đan Nguyên
15. Em Mãi Mong Chờ - Nguyễn Hồng Nhung
16. Còn Yêu Em Mãi - Đình Bảo
17. Nghe Những Tàn Phai - Nguyễn Hồng Nhung
18. Tôi Ru Em Ngủ - Nguyễn Hồng Nhung
19. Xin Thời Gian Qua Mau - Hà Trần
20. Yêu - Nguyễn Hồng Nhung & Hà Trần
21. Cỏ Hồng - Hà Trần
22. Nha Trang Ngày Về - Thiên Tôn
23. Nghìn Trùng Xa Cách - Nguyễn Hồng Nhung
24. Finale
25. Behind the Scenes