9295 BOLSA AVE.   -  WESTMINSTER   -   CA 92683       (714) 894-5811

Bến Đợi

 
$14.95
DVD_Ben Doi
In stock
+

DVD Cải Lương

BẾN ĐỢI
 
Soạn Giả: Hoàng Song Việt
Đạo Diễn: Hoàng Tuấn Cường
 
Mạnh Quỳnh
Mai Thiên Vân
Hương Thuỷ
Phi Nhung
Ngọc Đáng
Tuấn Hùng
Duy Trường
Hoài Tâm
Quỳnh Dung
NDS
Lâm Mỹ Vân